6 min läsning

Effektiv artwork management inom förpackningsdesign

Effektiv artwork management inom förpackningsdesign

 

Varumärkesägare är väl medvetna om värdet av sina produkter och den avgörande rollen förpackningen spelar på marknaden. Förpackningen fungerar som den första kontakten mellan varumärket och konsumenten, skapar första intrycket och sätter förväntningarna. Väl genomförd design skiljer inte bara en produkt från andra, utan förmedlar också dess värden och kan starkt påverka köpebeslut. Övertygande förpackningar kan skapa engagemang i sociala medier, vilket leder till organisk marknadsföring genom konsumentengagemang och unboxing-fenomen. Därför är strategiska investeringar i sofistikerad förpackningsdesign en grundsten för att förstärka varumärkesigenkänning, öka kundnöjdheten och i slutändan driva försäljning – vilket gör det till en viktig del av varumärkets framgång.

Innehållsförteckning

 • Utmaningen med time management
 • Förändra spelet inom artwork management
 • Strategier för en effektiv artwork management-process
 • Sammanfattning

 

UTMANINGEN MED TIME MANAGEMENT

 

Varumärkesägare bör i den bästa av världar fokusera sina ansträngningar på varumärkesstrategi och utveckling av förpackningsdesign. Men insikter från varumärkesägare avslöjar att en betydande mängd värdefull tid går åt till uppgifter som att samordna med leverantörer och kollegor, skapa och sprida innehåll, hantera många filer och feedback samt säkerställa regelefterlevnad och granska artworks.

Kundupplevelser visar att en oproportionerlig mängd tid spenderas på att hantera artworks jämfört med faktisk designutveckling, där godkännandeprocessen för varje artwork tar mellan tre till sju timmar. För vissa innebär hanteringen av artworkproduktion att hela deras arbetsdag uppslukas. Detta inte bara slukar tid utan är också komplext och kräver en omfattande förståelse för att säkerställa att artworken godkänns säkert och återges korrekt.

Det råder enighet om att tiden kunde användas mer produktivt på aktiviteter som driver varumärket framåt, som att lansera nya varumärkesinitiativ och öka försäljningen. Lyckligtvis finns det lösningar som frigör tid och stärker säkerheten utan att kräva en expertis av hela artwork managementprocessen.

 

FÖRÄNDRA SPELET INOM ARTWORK MANAGEMENT

Artwork management omfattar alla aktiviteter som är associerade med att implementera och underhålla förpackningsdesign. Medan många varumärkesägare ser skapandet av design som den centrala uppgiften, tenderar den löpande hanteringen av artworks att vara mer repetitiv och tidskrävande. Detta inkluderar att uppdatera artworks för att återspegla ändringar i ingredienser, näringsfakta, regleringar och marknadsföringsinitiativ. Medan skapandet av ny design sker mindre ofta är det mycket mer synligt. För att varumärkesägare ska kunna ägna mer tid åt att skapa nya förpackningsdesigner bör artwork management utföras på ett så tidseffektivt, bekvämt och säkert sätt som möjligt.

 

STRATEGIER FÖR EN EFFEKTIV ARTWORK MANAGEMENTPROCESS

 

Det finns banbrytande metoder som en varumärkesägare kan implementera för att förbättra sin marknadsorganisation:

 

PROGRAMVARA FÖR DIGITAL ARTWORK MANAGEMENT

 

Att manuellt samordna artworks, innehåll och godkännanden är en betydande tidstjuv. Mycket få saker kan påskynda processen att skapa artworks så effektivt som dedikerad automatiserad artwork managementprogramvara. Denna teknik minimerar manuell samordning genom att införa automatiserade system som strömlinjeformar hela processen. Nyckelfördelar för tidsbesparing inkluderar:

 • Bekväm livscykelhantering: Ett digitalt artwork managementsystem erbjuder strukturerad lagring, underlättar klustring och planering samt projektverktyg för utveckling av nya förpackningsdesigner och uppdatering av befintliga artworks. Kombinationen täcker hela produktens livscykel. Detta säkerställer att inget artwork går förlorad eller är svårt att hitta och centraliserar resurser för betydande tidsbesparingar.
 • Fokus på tidsbesparing: Programvara som Cway, Collabras lösning, fokuserar på tidsbesparande funktioner i varje steg. Till exempel tillåter det enkel drag-&-drop av artworks och till och med kollegor och leverantörer direkt i systemet, vilket strömlinjeformar processen från början till slut.
 • Automatiserade repetitioner: Implementering av automatiserad artwork management eliminerar repetitiva uppgifter som e-postrevideringar och versionsspårning, och ersätter dem med automatiserade notifieringar och statusuppdateringar.
 • Minimera samordning: Systemet underlättar transparent samarbete mellan alla involverade parter och uppdaterar koordinatorer i realtid, vilket minskar beroendet av långa Excel-ark och ständigt utbyte av e-postmeddelanden.


Artwork Workflow Management

 

Varje organisation har sin unika uppsättning tidstjuvar. Dessa kan uppstå från olika källor, påverkade av individuella metoder, organisationsstrukturer och genomförandet av oenhetliga uppgifter i en sekvens som hindrar hanteringen av artworks. Ofta kan arbetsflödeshanterare och programvara standardisera artworkprocesshantering och förvänta sig enhetlig efterlevnad. Men detta tillvägagångssätt kan oavsiktligt införa nya ineffektiviteter eller kräva en omfattande omorganisation.

Det finns mindre störande lösningar tillgängliga. I min roll konsulterar jag olika företag, inklusive återförsäljare och varumärkesägare, för att analysera deras organisationsstrukturer innan jag implementerar artworkprocesshantering. Jag undersöker deras organisatoriska arbetsflöden, produktionsprocesser, nyckelbeslutsfattare, resurser etc. och implementerar en artwork managementprocess som integreras sömlöst och sparar tid. Processstegen har redan beskrivits i artikeln ‘Packaging Artwork Management’, och som en extra hjälp på vägen ger jag här några tips baserat på mina erfarenheter:

 

 • Enkel process: En process som har potential att fungera för alla är en som är enkel, med minimala steg. Alla bör i princip kunna initiera olika typer av artworkprojekt, och från den punkten blir de sömlöst guidade genom processen av våra artwork workflow managementverktyg.

 • Tillåt sent inkommet innehåll: Istället för att pressa en organisation, till exempel att påskynda skapandet av ett produktrecept eller förvänta sig att en reglerande myndighet ska tillhandahålla innehåll i tid för artworkskapande – vilket kan störa hela processen eller vara opraktiskt – kan vi arbeta med platshållare för denna information tills den är slutgiltig, vilket undviker förseningar genom att anta ett flexibelt tillvägagångssätt.

 • Tidig print management: Medan många processer lämnar tryckutvärdering till de senare stadierna av designfasen, rekommenderar jag att införa det i början. Genom att göra detta kan en print manager identifiera element som antingen är otryckbara eller dyra tidigt, vilket gör det möjligt för designbyrån att åtgärda dessa problem omedelbart, snarare än att korrigera problem senare, vilket kan leda till förseningar och kompromissad designkvalitet.

 • Täck alla behov: Det är ofta nödvändigt att inte bara hantera produktionen av artworks, utan också att säkerställa färgprecision, proofing, skapande av tidiga dummybilder, packshots, mockups etc. Att etablera en process som automatiskt innefattar alla dessa element kan spara koordinatorn en betydande mängd tid. De kan göra en enda beställning som inkluderar alla nödvändiga artiklar, eventuellt göra ett omfattande godkännande och sedan gå vidare, säkra på att de återstående elementen kommer att produceras och levereras utan ytterligare ingrepp.

EXPERTERNA VID DIN SIDA

 

Sist men inte minst, det finns en betydande mängd tid att spara om du omger dig med experter inom varje del av artwork managementprocessen. Medan du kanske har designexperter på designbyrån, kräver den efterföljande implementeringsfasen helt andra kompetensområden.

Strategiskt innebär det att organisera ditt team för att effektivt hantera storskaliga projekt eller en expanderande produktlinje. Operativt innebär det dedikerad och kontinuerlig implementering, som att digitalt proofa tryckfiler eller samordna med flera tryckerier för att säkerställa färgmatchning över olika förpackningsartiklar i ett projekt.

Genom att engagera artwork managementspecialister kan varumärkesägare rikta sin värdefulla tid mot strategisk varumärkesutveckling och marknadsexpansion.

 

SAMMANFATTNING

 

Effektiv artwork management inom förpackningsdesign är avgörande, eftersom övertygande förpackningar starkt påverkar konsumentens val och varumärkets framgång. Varumärkesägare står dock inför en betydande utmaning: hanteringen av artworks tar en oproportionerlig mängd tid, vilket ofta överskuggar den kreativa processen. Lösningar som dedikerad digital artwork managementprogramvara erbjuder tidsbesparande fördelar genom att automatisera uppgifter och centralisera resurser för att strömlinjeforma hela livscykeln för artworkproduktion. Expertkonsultation inom workflow management kan anpassa processer till en organisations specifika behov, spara tid och låta varumärkesägare koncentrera sig på strategisk varumärkesutveckling och marknadsexpansion. Genom att utnyttja experter och teknik kan varumärkesägare optimera tid och resurser, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten och fokuserar på tillväxtdrivande aktiviteter.

 

Vanliga frågor och svar

 

Designfallgropar: Undvik dyra misstag | Collabra

Designfallgropar: Undvik dyra misstag | Collabra

ATT SKAPA NY FÖRPACKNINGSDESIGN ÄR SPÄNNANDE. OCH MYCKET ARBETE. VORE DET INTE FANTASTISKT OM DET OCKSÅ BLEV SOM DU TÄNKT DIG TILL SLUT, SÅ ATT ALLT...

Read More
Hur Man Skapar Effektiva Design Feedback Loops Med Cway

Hur Man Skapar Effektiva Design Feedback Loops Med Cway

I den snabbrörliga världen av design och produktutveckling är det avgörande att skapa effektiva design feedback loops. Det handlar inte bara om att...

Read More