6 min läsning

Allt Du Behöver Veta Om Packaging Artwork Management

Allt Du Behöver Veta Om Packaging Artwork Management

 

Packaging artwork management är processen att förvalta en varumärkesägares förpackningsdesign över tid. Tänk på det som den tekniska kusinen till design-on-pack - alltid närvarande vid familjemiddagar men inte lika karismatisk som design. Det är mer en strategisk och praktisk blandning av analys och utförande. Även om det inte är i centrum för uppmärksamheten är det avgörande för att få saker gjorda.

Innehållsförteckning

 • Varför behöver jag det?
 • Det bättre alternativet
 • Dags att dela med sig av bästa praxis
 • Packaging Artwork Management Software

 

VARFÖR BEHÖVER JAG DET?

 

Föreställ dig detta: du är på uppdrag att vitalisera en specifik kategori i ditt produktsortiment, som omfattar cirka 200 produkter. Du startar processen genom att engagera din designbyrå, med fokus på att lyfta fram essensen av de 10 bästsäljarna. Efter några presentationer, iterationer och diskussioner väljer du en enastående design och tillbringar några veckor med att finslipa den.

När du når godkännandestadiet ställs du inför ett återkommande dilemma. Medan du uppskattar byrån för deras banbrytande och marknadspenetrerande design, är deras leverans- och implementeringsprocesser röriga och utdragna. Du reflekterar över tidigare utmaningar:

 • Kommunikationsöverbelastning: En oändlig ström av granskningsmail mellan byrån och ditt team, där du agerar mellanhand, med många versioner av de återstående 190 artworken.
 • Svåranpassad design: Design som inte funkar att applicera på alla förpackningstyper och storlekar.
 • Tidsproblem: Viktiga frågor som uppstår för sent i projektets tidslinje.
 • Tryckproblem: Att identifiera tryckrelaterade problem när det är för sent, vilket skapar behov av brandsläckning.
 • Ansvarsproblem: Ingen part är villig att ta på sig ansvaret för misstag.
 • Budgetproblem: De enorma kostnaderna för ineffektiv artworkimplementering, vilket väcker frågor om byråns effektivitet istället för att fokusera på andra mätvärden, såsom marknadspenetration och design.


DET BÄTTRE ALTERNATIVET

 

Det är här den tidigare nämnda strategiska och praktiska kusinen kommer in som det tydliga motgiftet till kaos. Saker kan hanteras annorlunda – effektivt, systematiskt, snabbt och utan att du står i mitten och pekar. Det är kärnan i packaging artwork management.

Föreställ dig detta nu: du kontaktar din packaging artworkbyrå och skickar den kortfattade briefen samtidigt som du mailar designbyrån. En skicklig partner för packaging artwork kommer att förstå de nödvändiga stegen, utföra dem och ta ansvar för både framsteg och resultat:

 

 • De kommer att bjuda in designbyrån (med vilken de har ett gott samarbetsförhållande) till en gemensam artwork management programvara. Där hittar de befintliga artworks att använda som grund, die cuts, tryckspecifikationer som är begripliga för byrån och nytt innehåll uppladdat av ditt team.
 • De erbjuder en sortimentsanalys och översikt, vilket hjälper designbyrån att förstå hela sortimentet i termer av utrymme, storlekar och varianter. De vägleder dig också i att välja en kostnadseffektiv grupp av masterförpackningar för byrån att designa, som täcker hela sortimentet, inte bara bästsäljarna.
 • Under designpresentationer adresserar de tryck- och utrymmesfrågor när de uppstår, samarbetar med dig och byrån för att hitta innovativa lösningar inom ramen för tryckbegränsningarna.
 • Efter godkännande implementerar de de återstående artworken baserat på gemensamt utvecklade tidslinjer och veckoscheman, vilket gör att ditt team kan planera sitt godkännandearbete och dessutom ha utrymme för sina övriga arbetsuppgifter.
 • Om oväntade designutmaningar uppstår, samarbetar de med byrån för att säkerställa att både designerns och din kreativa vision upprätthålls.
 • Hela ditt team kan granska, kommentera och godkänna artworks i ett lättnavigerat packaging artwork management system, metodiskt och med möjlighet att digitalt jämföra revisioner för att verifiera ändringar. Denna process kan ensam spara otaliga arbetstimmar.
 • Som projektkoordinator behåller du full kontroll över projektets framsteg eftersom all information finns tillgänglig i systemet. Medan det kan finnas mindre ändringar kvar att adressera, är majoriteten lösta.
 • Eftersom både tryck- och utrymmesutmaningar adresseras från början godkänns artworks snabbt och skickas till tryck enligt schema. Ditt team kan gå vidare till nästa utmaning, trygga i att allt är korrekt och slutfört.
 • Din packaging artworkbyrå kommer att fortsätta arbeta med produktionen av de packshots som krävs av GS1 (inklusive leverans), granskning, adressering av eventuella problem och godkännande av alla repro- och tryckfrågor. De kan även delta i tryckintag vid behov och säkerställa att dina artworks och packshots lagras säkert i ett organiserat medielager. Allt detta sker på ett ställe, vilket eliminerar behovet av flera plattformar.
 • I slutändan kommer din packaging artworkbyrå att avsluta projektet och bevara all data för framtida referens, långt efter att du har gått vidare till nya uppgifter.

Detta är tillvägagångssättet som Collabra använder, stödd av vårt dedikerade, skickliga team, väldokumenterade metoder och Cway, vår packaging artwork management programvara. Vår nästan 20-åriga historia av strategisk och operativ artwork management, hanterande av tusentals artworks för några av de mest framstående och krävande skandinaviska varumärkena, har etablerat branschens bästa praxis.

 

DAGS ATT DELA MED SIG AV BÄSTA PRAXIS

 

Optimal packaging artwork management kräver strategisk och operativ kunskap, en strukturerad process och specialiserad packaging artwork management programvara. Denna kombination säkerställer att vilket projekt som helst, oavsett storlek, lägger minimal belastning på dig och ditt team medan det utförs säkert, snabbt och kostnadseffektivt.

Låt oss gå in på var och en av dessa aspekter:

 

EXPERTIS

Packaging artwork management kräver expertis inom både designrelaterade aspekter, såsom förpackningsdesign, designarkitektur och varumärkesidentitet, men också själva förpackningen – substrat och tryck samt marknadsregelverk. Det drar också nytta av insikter från erfarna projektledare och koordinatorer som vet vad de ska fråga och när de ska ställa sina frågor. Skickliga experter förstår principerna för effektiv förpackningsdesign, typografi, färgteori och trycktekniker specifika för förpackningar.

 

Process

En strukturerad process är avgörande för att säkerställa konsekvens, kvalitet och compliance inom packaging artwork management. Här är de viktigaste stegen som ingår:

 

ENDAST NY DESIGN:

 • Designbrief: Börja med en tydlig designbrief som beskriver projektets mål, målgrupp, varumärkesriktlinjer och reglerande krav.
 • Analys: Projekt som inkluderar många produkter gynnas av en förpackningsanalys och översikt, som kartlägger alla former, storlekar och olika andra funktioner för att adressera potentiella problem innan de uppstår och försenar projektet.
 • Designskapande: Din designbyrå skapar ett koncept, varumärke och förpackningsdesign medan de följer designbriefen. Detta inkluderar att skapa grafik, välja typsnitt och integrera varumärkeselement.
 • Tryckhantering: En tryckchef granskar designen under dess utveckling för att säkerställa dess kompatibilitet med alla trycktekniker.

ALLA PROJEKT:

 • Artworkskapande: Ditt packaging artwork management team skapar packaging artwork och laddar upp dem till artwork management systemet.
 • Granskning och godkännande: Artworks granskas av tvärfunktionella team, inklusive marknadsföring, legal och compliance-experter, för att säkerställa att de uppfyller alla krav.
 • Tryckprov: Repron omvandlar artworks till tryckfärdiga filer som sedan proofas av artworkteamet för att säkerställa att de matchar artworken. Färger proofas med hjälp av ett color proof jämfört med color target.
 • Tryckning: Tryckeriet trycker designen på förpackningen.
 • Kvalitetssäkring: Vid behov kan packaging artwork managementbyrån skicka en tryckchef för att godkänna specialfärger på plats.
 • Packshots: Det globala standardiseringsorganet GS1 kräver en eller flera packshot för varje artwork. Lägg till denna tjänst i artworkprocessen – artwork management teamet kommer automatiskt att producera packshots och leverera dem till GS1-agenturen.
 • Livscykelhantering: Din packaging artworkpartner kommer kontinuerligt att hantera förpackningsdesign genom produktens livscykel och göra uppdateringar vid behov.

 

PACKAGING ARTWORK MANAGEMENT SOFTWARE

 

Ett system för packaging artwork management spelar en avgörande roll i att effektivisera och automatisera olika steg i processen. så här stöds processen:

 

EN ENDA PLATS
 
Att hantera hela artwork-livscykeln i ett system ger ordning, tidsbesparingar och säkerhet.
INFORMATIVA ÖVERSIKTER
 
Att hålla koll på projektets framsteg utan ansträngning frigör tid utan att förlora kontrollen.
VERSIONSKONTROLL
 
Packaging artwork program hjälper till att spåra olika versioner av artwork, vilket gör det enkelt att identifiera och få tillgång till den senaste godkända designen.
AUTOMATISERING AV ARBETSFLÖDE
 
Det underlättar automatisering av arbetsflöde och säkerställer att rätt intressenter notifieras och kan ge feedback eller godkännande vid varje steg.
SAMARBETE
 
Samarbete i programvaran tillåter tvärfunktionella team att granska och kommentera artwork digitalt, vilket eliminerar behovet av fysiska papperskorr.
DAM
(DIGITAL ASSET MANAGEMENT)
 
Ett bra system för packaging artwork management erbjuder DAM-funktioner, vilket gör det enkelt att organisera och få tillgång till digitala tillgångar som bilder, logotyper och typsnitt.
RAPPORTERING OCH ANALYS
 
Generera rapporter och analyser för att spåra framstegen i förpackningsprojekt, identifiera flaskhalsar och förbättra effektiviteten
INTEGRATION
 
Integration med andra system som ERP (Enterprise Resource Planning) och PLM (Product Lifecycle Management) säkerställer datakonsistens och synkronisering.

 

SLUTSATS
Även om det finns ett manuellt tillvägagångssätt, erbjuder bästa praxis en mer effektiv metod. Packaging artwork management är en komplex och viktig process som kräver expertis, en väldefinierad process och stöd av specialiserad packaging artwork management program. Genom att integrera dessa element kan företag säkerställa att deras förpackningar inte bara är visuellt tilltalande och korrekta, utan också att teamet överlever projektet och har gott om energi för att engagera sig i nästa. Detta bidrar i sin tur till en positiv varumärkesimage och framgång på marknaden.

 

Vanliga frågor och svar

 

 

 

Designfallgropar: Undvik dyra misstag | Collabra

Designfallgropar: Undvik dyra misstag | Collabra

ATT SKAPA NY FÖRPACKNINGSDESIGN ÄR SPÄNNANDE. OCH MYCKET ARBETE. VORE DET INTE FANTASTISKT OM DET OCKSÅ BLEV SOM DU TÄNKT DIG TILL SLUT, SÅ ATT ALLT...

Read More
Hur Man Skapar Effektiva Design Feedback Loops Med Cway

Hur Man Skapar Effektiva Design Feedback Loops Med Cway

I den snabbrörliga världen av design och produktutveckling är det avgörande att skapa effektiva design feedback loops. Det handlar inte bara om att...

Read More