5 min läsning

En 6-stegsguide till processes för förpackningsdesign

En 6-stegsguide till processes för förpackningsdesign

 

Vid första anblicken kan förpackningsdesign verka enkel: välj en layout, välj ett färgschema, lägg till text och där har du det — en attraktiv förpackningsdesign. Verkligheten är dock mycket mer komplex. Man måste överväga om designen resonerar med den avsedda målgruppen och om den slutliga produkten på butikshyllorna kommer att spegla den ursprungliga digitala mockupen i Adobe Illustrator.

Dessutom, vad händer när det uppstår fel? Hur säkerställer man att projektet håller sig på rätt kurs och inom budget?

Innehållsförteckning


 • Behövs en process för förpackningsdesign?
 • Steg i processen för förpackningsdesign
 • Steg 1: Konceptdesign
 • Steg 2: Skapa text
 • Steg 3: Implementering och granskning av artwork
 • Steg 4: Förpressproduktion
 • Steg 5: Färgmål och korrektur
 • Steg 6: Tryck
 • Slutliga rekommendationer

BEHÖVER MAN EN PROCESS FÖR FÖRPACKNINGSDESIGN?

 

Dessa kritiska frågor understryker det faktum att förpackningsdesign innebär mer än att bara snabbt sammanställa element. Det kräver noggrann omsorg i varje steg. En strukturerad process för förpackningsdesign är avgörande för att balansera estetisk dragningskraft med funktionalitet. En process för förpackningsdesign vägleder designers genom olika steg av research, konceptutveckling, prototyptillverkning och test. Detta säkerställer att förpackningen inte bara är visuellt tilltalande utan också praktisk, användarvänlig och marknadsmässig. Dessutom underlättar en process för förpackningsdesign effektiv resurshantering, konsekvent kvalitet och effektivt samarbete, vilket leder till en framgångsrik, marknadsredo förpackningsdesign.

Med det i åtanke, låt oss gräva djupare i nyanserna av förpackningsdesign, spåra resan från det inledande konceptet till det färdiga trycket.

 

PROCESSEN FÖR FÖRPACKNINGSDESIGN

 

STEG 1:

KONCEPTDESIGN

 

Det första och mest avgörande av stegen i processen för förpackningsdesign innebär att formulera en strategisk plan redan från konceptfasen. Detta kommer att leda till olika designspår som ska utvärderas. Även om den slutliga förpackningen kan skilja sig från detta ursprungliga koncept, kommer det att finnas många chanser för förfining allteftersom projektet fortskrider.

Resan börjar med en designbrief som lägger grunden för tidig planering och beskriver projektets mål och syften. Medan detta är ett nödvändigt första steg, måste det berikas genom flera omgångar av både primär och sekundär research. Varjeresearchstadium är avgörande för att upptäcka möjligheter för din designs visuella språk, varumärkesplacering och unika försäljningsargument.

Inkludera specifikationer gällande de resultat du förutser, målgruppen och ytterligare element som kommer att vara inflytelserika längre fram i processen. Detta kan omfatta valda färgscheman, specifika typsnitt, logotyper eller andra varumärkesrelaterade visuella element.

Det är avgörande att etablera dessa element tidigt. Beslut som fattas sent i förpackningsdesignprocessen tenderar att vara mindre effektiva, så det är smart att inte skjuta upp dessa kritiska överväganden.

I detta skede är det lika viktigt att implementera Print Management för att säkra slutresultatet. Om tryckbegränsningar beaktas tidigt finns det gott om tid för skapande inom ramarna istället för att släcka bränder med inkrementella justeringar senare när det närmar sig deadline.

 

Step 2:

SKAPA TEXT

 

I övergången till textskapandefasen är det avgörande att samla in, validera och införliva de textuella elementen i din förpackningsdesign, inklusive:

 • Claims och centrala budskap
 • Användarinstruktioner
 • Juridisk information och näringsfakta
 • Kontaktuppgifter
 • Streckkoder
Eftersom vissa av dessa element tar tid att samla ihop och validera, kan platshållare användas i desgnen för att inte försena processen.


Lägg ner ansträngning på att formulera din text. Språket du väljer för att porträttera din produkt formar signifikant konsumentens varumärkesuppfattning. Eftersom många konsumenter ser förpackningen som nästan lika inflytelserik som själva varumärket i sina köpbeslut, är detta steg inte att förbise.

Konsolidera all relevant text i ett enda dokument. Detta förenklar processen för intressenter att godkänna texten utan omfattande tidsåtagande. Se till att integrera detta dokument i din delade plattform för att underlätta granskning av alla inblandade parter.

Collabra-kavil-cest-la-brie
collabra-mockups2

 

Step 3:

IMPLEMENTERING OCH GRANSKNING AV ARTWORK

 

När texten är klar är nästa steg att rulla ut artwork för varje produkt-SKU. Grafiker kommer att skapa tryckklara filer, med särskild uppmärksamhet på stanslinjer, som visar alla kritiska element som skärlinjer och färgregistreringar. Collabras specialitet är att implementera design utan att kompromissa med den ursprungliga designidén, men lägger till lager av kompetens och erfarenhet.

Det är avgörande att kontrollera artwork för noggrannhet i placering och storlek för att säkerställa konsisitens. Visuella verktyg som 3D-renderingar och fysiska mockuper är ovärderliga i detta skede, vilket ger en realistisk vy av den slutliga produkten från olika vinklar.

För en effektiv korr- och godkännandeprocess i samarbete med alla intressenter är det fördelaktigt att använda ett artwork management och projektledningsverktyg som Cway i processen för förpackningsdesign. I verktyget strömlinjeformas validering och godkännanden, och därigenom minskar behovet av senare ändringar.

 

Step 4:

REPROPRODUKTION

 

Dina artwork har blivit färdigställda och godkända. Nu går du in i prepressfasen, som är avgörande för att översätta din design till ett format redo för massproduktion. I denna fas handlar allt om precision: att kontrollera att din design överförs från skärm till tryck felfritt.

Vanligtvis använder tryckindustrin två färgsystem: CMYK-fyrfärgsprocessen, som delar upp designen i separata plattor för cyan, magenta, gul och svart, samt Pantonesystemet som innebär att specifika spotfärger används. Eftersom tryckta färger kan framstå annorlunda jämfört med digitala, krävs ofta justeringar för att bibehålla integriteten i dina ursprungliga nyanser.

Varje tryckpress har sina egna egenskaper. För att hantera dessa variationer fungerar pressprofiler som datordrivrutiner, vilket kalibrerar pressen för att tolka din design som avsett.

 

Step 5:

COLOR TARGETS OCH KORREKTUR

 

Förväntan har byggts upp, och nu är det dags för det avgörande ögonblicket: att initiera tryck. Nästa fas i din designresa är distribution av en utskriven color target, det första konkreta resultatet av ditt koncept i dess avsedda form. Färgmål bör skickas både till repro och tryckeri för färgmatchning.

När du mottar utskrivna color proofs frånrepron, jämför dem noggrant med color targets. Den minsta nyansskillnaden kan ha sto9r inverkan, särskilt om förpackningsartiklar trycks av olika tryckerier. Noggrannhet här är avgörande; proofets färger ska perfekt matcha den slutgiltiga fullskaliga tryckningen, med undantag för spotfärger som behöver godkännas på plats.

Repron skickar också ut en korrektur-PDF för validering av design och content. Det är avgörande att jämföra varje element med det ursprungliga artworket, eftersom repron ofta väljer att kopiera och klistra in reproförberedda element från andra, liknande designer för att spara tid, och det finns risk för feltolkningar. Att utföra denna validering visuellt är både tidskrävande och riskabelt. Collabra utför denna kontroll digitalt, för att säkerställa att även de minsta variationerna hittas och elimineras.

Kvalitetssäkring är icke-förhandlingsbar. ISO-certifiering för color targets och korrektur är din kvalitetsgaranti. Denna internationella standard verifierar att korrekturet uppfyller stränga kvalitetskriterier, så insistera på ISO-certifiering för att upprätthålla integriteten i ditt tryckta material.

 

Step 6:

TRYCK

 

Äntligen har du nått kulmen på din process för förpackningsdesign: själva tryckningen. Detta skede innebär överföring av dina produktionsklara designer till de valda materialen. Artwork-filer används för att skapa tryckplattor eller cylindrar, som sedan monteras på tryckpressen för att påbörja tryckprocessen.

Med filerna förberedda och tryckplattorna tillverkade, är nästa steg att ställa in produktionsserien. Detta är din slutliga kontrollpunkt; se till att varje detalj granskas innan du ger grönt ljus. Denna godkännandeprocess kräver platsbaserad hantering av en skicklig tryckgodkännare, någon med expertis att förstå vilka ändringar som är nödvändiga och kunskapen att genomföra dem effektivt. Collabra tillhandahåller denna tjänst för våra kunder genom att närvara vid tryckintag och säkerställa att resultaten uppfyller våra strikta standarder.

 

SLUTLIGA REKOMMENDATIONER

 

Vi hoppas ha belyst de steg i förpackningsdesignprocessen som krävs i ett framgångsrikt projekt, vilket ofta innefattar mer än vad som syns vid första anblicken.

På grund av processens komplexa natur är det avgörande för företag att anlita proffs som specialiserar sig på varje aspekt av processen för förpackningsdesign, och ett system för hantering av artwork för att hålla alla filer och personer på rätt spår. Många fallgropar kan uppstå under resan för förpackningsdesign. Vi rekommenderar noggrann validering och granskning vid olika stadier.

Att upprätthålla ordning och genomföra systematiska valideringsprocesser vid förutbestämda milstolpar är de mest effektiva och ekonomiska sätten att säkerställa att din förpackningsdesign håller sig inom budget och på rätt spår.

 

Vanliga frågor


 

Designfallgropar: Undvik dyra misstag | Collabra

Designfallgropar: Undvik dyra misstag | Collabra

ATT SKAPA NY FÖRPACKNINGSDESIGN ÄR SPÄNNANDE. OCH MYCKET ARBETE. VORE DET INTE FANTASTISKT OM DET OCKSÅ BLEV SOM DU TÄNKT DIG TILL SLUT, SÅ ATT ALLT...

Read More
Hur Man Skapar Effektiva Design Feedback Loops Med Cway

Hur Man Skapar Effektiva Design Feedback Loops Med Cway

I den snabbrörliga världen av design och produktutveckling är det avgörande att skapa effektiva design feedback loops. Det handlar inte bara om att...

Read More